izolacije

 izolacije

Polyurea solutions

Beogat uspešno realizije rešenja hidroizolacija i termoizolacija na bazi polyuree. Korišćenjem najnovijih tehnologija materijala, mašina i opreme odgovaramo na najzahtevnije projektne zadatke naših Investitora. Kao i na drugim poljima, Beogat odgovara za kontrolu kvaliteta, rokove i budžet izgradnje pružajući niz usluga:

NOVOGRADNJA:

  • BAZENI
  • PROHODNE I NEPROHODNE TERASE I RAVNI KROVOVI
  • INDUSTRIJSKA POSTROJENJA
  • MOSTOVI I TUNELI

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE:

  • RAVNI I LIMENI KROVOVI

Izolacija poliureom najbolja je hidroizolaciona zaštita za pomenute delove objekata bilo da je podloga za nanošenje od betona, lima, drveta ili sl.  Ako je pravilno izvedena, polyurea je definitivno najbolje savremeno rešenja za hidroizolaciju u građevinarstvu. Naše usluge u primeni hidroizolacije i termoizolacije sa polyureom su:

Zaštita prohodnih i neprohodnih krovova i terasa

Bazeni, ribnjaci i aqua parkovi

Podzemne parking garaže

Podloge za prevozna sredstva (kamioni, građevinske mašine i sl.)

Industrijska postrojenja za skladištenje raznih tečnosti (cisterne, tankvane i sl.)

Hidroizolacija mostova i tunela

Radovi na visini svih zanatskih oblasti